Jdi na obsah Jdi na menu
 


MS STŘELA

Obrazek      Honitba se rozkládá již historicky na katastrech obcí Stvolny, Hrádek, Kotaneč, Vysočany, Vranov a Rabštjen nad Střelou. Tyto pozemky patřily do konce války (z větší části) Manětínské větvi hrabat Lažanských a soukromým zemědělcům převážně německé národnosti. Po válce vznikl na pozemcích Lažanských stání statek a ostatní pozemky a usedlosti byly dosídleny. Vedle farem státních statků ve Stvolnech a na Vranově vzniklo na počátku 50.let JZD Stvolny.
       Od 50. let tedy už sdružení myslivecky hospodařilo na pozemcích ČSSS, JZD Stvolny a Čs. státních lesu na ploše, která v průběhu let, do dneška poznala dispozicí jen malých změn až na změny vlastnické.

      Po roce 1989 byly ČSSS vystřídány Akciovou společností se sídlem v Žihli, pozemky JZD a části lesa byly vráceny vlastníkům. Po této rozsáhlé změně vlastnických poměrů  byla ustanovena honitba v současné dispozici z pozemků členů honebního společenstva, které je v souladu se zákony jejich pronajimateli, za účelem mysliveckého hospodaření.

Obrazek      Honitba představuje svou geografickou dispozicí velmi rozmanitý biotop. Kromě rozsáhlých smrkových a borových lesů obsahuje i křoviny, rašeliniště, rákosiny, vodní plochy, louky a pole.Obrazek
      Rozmanitý je i reliéf této krajiny, která v sobě zahrnuje prudké stráně u pravého břehu řeky střely na východní straně honitby, až po vrchy Ouvráce (540m n.v.) a Šibeniční (538 m n.v.) uvnitř honitby.Obrazek      V západní části honitby je u Stvolen rozsáhlé rašeliniště s olšinami a vysokým rákosem okolo Lučnýho potoka směřujícího do rybníka Velkého Pardousku. V jeho sousedství je Malý Pardouskův rybník a na počátku lesa Mentlinky pak rybník Pišenický.


      Mentlinky na jihozápadní straně (téměř na úpatí Chlumské hory) a Hrádek na jihu, uzavírají obvod honitby. Biografická a geografická rozmanitost honitby představuje její originalitu  každé její části.

     Tato skutečnost, doplněna mysliveckou péčí a pracObrazekí MS má za následek dobré životní podmínky pro zvěř jelena siky, srnčí, černou a pernatou (zejména vodní). Přes trvalou péči a snahu zvrátit obecně nepříznivý vývoj se však nedaří výrazně zvýšit stavy zajíců a bažantů, přestože ve stejném biotopu téže honitby byly v minulosti řádově vyšší, což statistiky odlovů zvěře bezprostředně potvrzují.

Obrazek       Sdružení Střela Stvolny se v posledních letech snaží udržet i kulturní stránku myslivosti. Tradiční myslivecké bály, které toto sdružení každoročně pořádá, oslovily mnoho příznivců. Je totiž nesmírně důležité udržovat vztahy s veřejností a zasvětit jí tak mysliveckého ducha. Za zmínku stojí samozřejmě pravidelné konání poslední leče.


ObrazekTrénink střelby patří k jedné z nejoblíbenějších akcí mysliveckého sdružení. Děje se tak většinou na schválených střelnicích. Střelci mají možnost vyzkoušet si střelbu na asfaltové terče.   

 

Rubriky

PŘÍSPĚVKY

Příspěvků: 6